แม่ฟ้าหลวงวิชาการ 53
  รูปแบบผลงาน
  กำหนดการประชุม
  กำหนดการส่งผลงาน
  กำหนดการนำเสนอ
  ลงทะเบียนร่วมงาน
  รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว
  ผลการพิจารณาบทความ
  รายชื่อโรงแรม/ห้องพัก
  ติดต่อสอบถาม/แผนที่
  Download Poster
  วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 

รายชื่อที่โรงแรมและที่พักต่างๆ ในเขตอำเภอเมือง


ลำดับ

ที่พัก

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

1

วนาศรม รีสอร์ท และวนาเวศน์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

05360-3600 -3, 05391-7070-1

 

2

โรงแรมเวียงอินทร์

053-711533

053-711877

3

โรงแรมวังคำ

053-711800

053-712973

4

โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์รีสอร์ท

053-715777-9

053-715801

5

โรงแรมอินคำ

053-717850-79

053-717855

6

โรงแรมแสนภู

053-717300-8

053-717309

7

โรงแรมริมกก

053-716445-60

053-715859

8

โรงแรมเดอะริเวอร์เฮ้าส์รีสอร์ท

053-750829

 

9

โรงแรมเชียงรายอินทร์

053-717700-3

 

10

โรงแรมลานคำ

053-754052

053-740780

11

โรงแรมเพรชสยาม

053-754057-62

053-754061

12

โรงแรมอมรอินทร์รีสอร์ท

053-756041-3

053-712135

13

โรงแรมนิ่มซี่เส็ง

053-715901

053-754492

14

โรงแรมวาย เอ็ม ซี เอ เชียงราย

053-713785-6

053-714336

15

โรงแรมอยู่สุขวิลล่า

053-711946

053-712376

16

โรงแรมทีคการ์เด้นท์สปารีสอร์ท

053-703781-5

 

17

โรงแรมเดอะเลเจนท์รีสอร์ท

053-910400

 

18

โงแรมเรจิน่าเพลส

053-752501-5

 

19

โรงแรมลาลูน่ารีสอร์ท

053-756442-3

053-756558

20

โรงแรมบ้านนานาชาติ(สบันงา)

053-712290

053-711869

21

สิริชัยแมนชั่น

053-702765

 

22

นันทชัยอินทร์

053-702381

 

23

โรงแรมมานีคำ

053-776151-5

 

24

แสนคำฟ้ารีสอร์ท

053-703407

 

25

โรงแรมบ้านล้านนา

053-712555

 

26

โรงแรมราชภัฎอินน์

053-776272, 053-151606

053-793755

27

โรงแรมนันตวรรณ

053-750919

053-717331

28

โรงแรมบ้านดู่

081-9179560

 

29

โรงแรมแม่กกวิลล่า

053-711786

 


ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5391-6389 หรือ 0-5391-6358 โทรสาร 0-5391-6387
E-mail : research@mfu.ac.th